Isabel ( http://laslecturasdeisabel.blogspot.com.es/ ) és la guanyadora d’un exemplar de la novel·la.

http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2015/09/ganador-de-hormigas-en-la-playa-de-rafa.html

Felicitats !