rafa

Rafael Moya Buades (Capelladas, 1965), llicenciat en filosofia i Enginyer tècnic informàtic. Col·labora com a articulista habitualment al diari comarcal la Veu de l’Anoia. Hormigas en la playa és la seva primera novel·la.

e-mail: rmoyab@gmail.com
web personal: http://www.rafamoya.com
facebook: https://www.facebook.com/rmoyab
twitter: https://twitter.com/rafamoyab
linkedin: http://www.linkedin.com/in/rmoyab