Anunci del dia 12 de juny de 2015 al diari de la Veu de l’Anoia.